PODSTAWOWE INFORMACJE

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego jest placówką powołaną przez Zarząd Powiatu w Złotoryi.

W skład placówki wchodzą :

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 • Biblioteka Pedagogiczna

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Zacisze"

Dyrektorem Ośrodka jest mgr Kazimierz Karst

_____________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI:

Szkolenie: „Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu."

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat:  „Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu. Jak pomóc dziecku w właściwie interpretować sukcesy i porażki ?  Jak motywować go do pokonywania trudności edukacyjnych ? Formułowanie poleceń i komunikatów motywujących. Pochwała a zachęta- nagradzanie wysiłku ucznia w obszarze zmiany. Amortyzowanie porażek edukacyjnych – stawianie pytań amortyzujących. Metoda sentencji jako strategia budowania bezpieczeństwa w procesie uczenia”.

 

Prowadzący:          mgr Dorota Rzepczyńska

                                                                 

Czytaj więcej: Szkolenie: „Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu."

Forum Poradnictwa Zawodowego w PODNiPPP w Złotoryi 2016r.

         W dniu 11.10.2016 r. w siedzibie PODNiPPP w Złotoryi odbyło się Forum Poradnictwa Zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.  Tegoroczna edycja  odbyła się pod hasłem  "Bądź autorem swojej kariery!"

         Forum rozpoczął Dyrektor PODNiPPP Pan Kazimierz Karst, który przedstawił ideę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Następnie w części seminaryjnej wystąpili:

 1. Psycholog Pani Danuta Saluk – Niepiekło - ,,Bądź autorem swojej kariery- młodzież świadoma swoich wyborów zawodowych”.
 2. Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy Pani Elżbieta Blachura - prezentacja na temat lokalnego rynku pracy.
 3. Prezes Fundacji ANIMUS Pani Łucja Marchaj – Miller - ,,Wolontariat dla młodzieży jako forma przygotowania do pracy w przyszłości    w środowisku społecznym“.
 4. Cech Rzemiosł Różnych Pan Andrzej Piekut -,,Od teorii do praktyki“
 5. Dyrektor PODNiPPP w Złotoryi Pan Kaziemierz Karst w imieniu ZSO w Zlotoryi zaprezentował   raport dotyczący  dobrych praktyk        w zakresie wolontariatu realizowanych w szkole.

 

           Po części seminaryjnej 3-osobowe zespoły uczniowskie z Gimnazjum w Wilkowie, z Gimnazjum w Świerzawie , z Gimnazjum Dwujęzycznego             
w Złotoryi, z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy oraz Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi wzięły udział w ,,Grze o zawodach”. Uczniowie rywalizowali ze sobą w konkurencjach takich jak: wykreślanka    
- nazwy zawodów, kalambury, dopasowanie nazw do opisu - ginące zawody, malowanie i opisywanie nietypowych zawodów oraz udziela odpowiedzi na otwarte pytania. Rozgrywane konkurencje stały na bardzo wysokim poziomie,
o czym świadczy zajęcie pierwszego miejsca ex aequo przez dwa zespoły – Gimnazjum z Wilkowa oraz Gimnazjum Dwujęzycznemu w Złotoryi.

Forum podsumowała Wicestarosta Powiatu Złotoryjskiego Pani Wanda Grabos. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w Forum. Do zobaczenia za rok!

 

 

Pracownicy PODNiPPP w Wiechlicach

          7 października 2016 r. odbyła się wyjazdowa Rada Pedagogiczna pracowników PODNiPPP w Złotoryi do Ośrodka Szkolenia                  i Wychowania w Wiechlicach. Celem wizyty było poznanie działalności Ośrodka oraz funkcjonowanie szkół, do których kierowani są nasi podopieczni:

 • Gimnazjum Przyspasabiające do Pracy
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach jest jednym z czterech funkcjonujących w województwie lubuskim. OSiW pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą, prócz tego świadczy usługi w zakresie wyżywienia, zakwaterowania, oraz prowadzenia szkoleń w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych.

Czytaj więcej: Pracownicy PODNiPPP w Wiechlicach

Dzień Otwarty w PODNiPPP

       Dnia 23 września 2016 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi odbył  się Dzień Otwarty. Placówkę odwiedziły liczne grupy wychowanków  złotoryjskich przedszkoli, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Podczas wizyty w PODNiPPP dzieci miały okazję zwiedzić gabinety specjalistów – psychologa, pedagoga i logopedy oraz Bibliotekę Pedagogiczną. Swoje miejsce pracy prezentowali sami pracownicy Poradni Psychologiczno-Psychologicznej oraz Biblioteki, dzięki czemu dzieci mogły zapoznać i oswoić się z Placówką oraz dowiedzieć się na czym polega praca specjalistów Poradni.

 • 20160923_090609
 • IMG_1756
 • IMG_1760
 • IMG_1761

     Oferta Poradni skierowana jest przede wszystkim do wychowanków i uczniów przedszkoli i szkół Powiatu Złotoryjskiego, dlatego też tak ważne jest, aby mieli oni szansę poznania naszej Placówki, jako miejsca przyjaznego, otwartego, w którym każdy ma szansę uzyskać pomoc i wsparcie, zarówno w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych, terapii zaburzeń mowy,  problemów emocjonalnych, wspomagania rozwoju oraz poradnictwa zawodowego.

     Placówkom, które wzięły udział w Dniu Otwartym dziękujemy za zaangażowanie  i zainteresowanie naszą inicjatywą oraz serdecznie zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku!

 

Dyrektor i Pracownicy PODN i PPP

Zmiana terminu Konferencji Inaugurującej rok szkolny 2016/2017

Podajemy nowy termin Konferencji Inaugurujacej

rok szkolny 2016 / 2017.

 

Za zmiany PRZEPRASZAMY.

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Inaugurującą rok szkolny 2016/17 w Powiecie Złotoryjskim, która odbędzie się 6 października 2016 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej PODNiPPP w Złotoryi, ul. Szkolna 1.

Program konferencji:

 • godz. 1100   -     przywitanie gości,
 • godz. 1110  -      wykład inaugurujący „Diabeł tkwi w szczegółach – czyli jak szkoła powinna kształtować postawy wychowania do wartości” – dr Robert Mertuszka,
 • godz.  1230  -    wystąpienie zaproszonych gości,
 • godz.  1300  -    przerwa kawowa,
 • godz. 1315- wspólne opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych oraz zaplanowanie tematyki szkoleń dla sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu złotoryjskiego w roku szkolnym 2016/17.

Konferencję Inaugurującą rok szkolny 2016/17

         Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Inaugurującą rok szkolny 2016/17 w Powiecie Złotoryjskim, która odbędzie się 7 października 2016 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej PODNiPPP w Złotoryi, ul. Szkolna 1.

Program konferencji:

 • godz. 1100   -     przywitanie gości,
 • godz. 1110  -      wykład inaugurujący „Diabeł tkwi w szczegółach – czyli jak szkoła powinna kształtować postawy wychowania do wartości” – dr Robert Mertuszka,
 • godz.  1230  -    wystąpienie zaproszonych gości,
 • godz.  1300  -    przerwa kawowa,
 • godz. 1315- wspólne opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych oraz zaplanowanie tematyki szkoleń dla sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu złotoryjskiego w roku szkolnym 2016/17.

Spotkania grupy wsparcia pedagogów szkolnych

         Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi przekazuje informację o terminach spotkań grupy wsparcia pedagogów szkolnych:

 • 17.10.2016 r.,
 • 21.11.2016r .,
 • 19.12.2016 r.,
 • 16.01.2017 r.,
 • 13.02.2017 r.,
 • 13.03.2017 r.,
 • 10.04.2017 r.,
 • 15.05.2017 r.,
 • 12.06.2017 r.

 

Spotkania będą odbywał się o godzinie 930 w PODN i PPP w Złotoryi ( Sala konferencyjna).

Szkolenie "Aktywne słuchanie w realacji nauczyciel - uczeń"

             Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat:  „Aktywne słuchanie w relacji nauczyciel -- uczeń. Jak skutecznie budować otwarte relacje z uczniami w klasie? Jak prowadzić rozmowę z dzieckiem w trudnych sytuacjach wychowawczych, kiedy jego zachowanie narusza ustalone wartości i zasady szkolne?  Diagnozowanie stylów komunikacji nauczyciela w relacji z uczniem.”

 Prowadzący:          mgr Dorota Rzepczyńska

Czytaj więcej: Szkolenie "Aktywne słuchanie w realacji nauczyciel - uczeń"

Podkategorie

Copyright PS 2013