Zaproszenie do udziału w szkoleniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2019

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat: „Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta”

 Prowadzący:  mgr Urszula Tobolska (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu)                                                 

  • Uczestnicy:       Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Bibliotekarze
  • Termin:             17 października  2019r. o godz. 1400
  • Miejsce:            PODN i PPP w Złotoryi, ul. Szkolna 1
  • Koszt:              szkolenie bezpłatne
  • Forma:             szkolenie obejmuje 2,5 godz.
  • Zgłoszenia:    chętni proszeni są o potwierdzenie   swojego udziału do  04.10.2019 r. pod nr tel./fax 76/8783549  PODN i PPP w Złotoryi (karta zgłoszenia  w załączeniu)

 

Cel główny szkolenia :

Zainspirowanie nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy metodą dialogu, którą mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Poprzez odpowiednio dobraną książkę mogą pomóc czytelnikowi/uczniowi rozwiązać jego trudne problemy, wpłynąć na właściwe funkcjonowanie wśród rówieśników, wspomóc jego twórcze          i aktywne działania.

W programie szkolenia:

- jak zorganizować środowisko do pracy z książką

- dlaczego warto, by uczniowie i nauczyciel prowadzili dialog z tekstem literackim

- jakie zadania można proponować uczniom (poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy)

- co warto zaproponować dzieciom i młodzieży do czytania

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

 

 

Zapraszamy!