ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Drukuj

Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje uczniów do:

  • kształcenia w ośrodkach szkolno - wychowawczych,
  • kształcenia specjalnego (również w klasach integracyjnych),
  • zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
  • nauczania indywidualnego,
  • wczesnego wspomagania rozwoju,
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenia niedostosowaniem społecznym / niedostosowanie społeczne.

   

  Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:

  • diagnoza psychologiczno - pedagogiczna,
  • zaświadczenie lekarskie - dokumentacja medyczna,
  • opinia ze szkoły.
 
 
Terminarz Zespołów Orzekających
w roku szkolnym 2016 / 2017
(czwartek, godz. 1100)

- 15. 09. 2016 r.

- 29. 09. 2016 r.
- 27. 10. 2016 r.
- 24. 11. 2016 r.
- 15. 12. 2016 r.
- 26. 01. 2017 r.
- 16. 02. 2017 r.
- 30. 03. 2017 r
- 27. 04. 2017 r.
- 11. 05. 2017 r.
- 25. 05. 2017 r.
- 08. 06. 2017 r.
- 29. 06. 2017 r.
- 06. 07. 2017 r.
- 24. 08. 2017 r.Możliwe jest uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem 076 8783549 lub tel/fax (076) 8787927 w godzinach od 800 do 1500
Copyright PS 2013