Zaproszenie do udziału w szkoleniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2019

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat:„ Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

 Prowadzący:      mgr Izabela Sokołowska-Zatorska                                                 

 • Uczestnicy:       Dyrektorzy Szkół, pedagodzy, nauczyciele
 • Termin:             10 października  2019r. o godz. 1600
 • Miejsce:            PODN i PPP w Złotoryi, ul. Szkolna 1
 • Forma:             szkolenie obejmuje 4 godz. dydaktyczne
 • Zgłoszenia:    chętni proszeni są o potwierdzenie   swojego udziału do  04.10.2019 r. pod nr tel./fax 76/8783549 PODN i PPP w Złotoryi (karta zgłoszenia w załączeniu)

 

Cel główny szkolenia :

 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli, pedagogów  w zakresie metod pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniami z autyzmem i z zespołem Aspergera, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Uczestnik również dowie się, jak identyfikować zachowania wskazujące na objawy zespołu Aspergera i odróżniać je od innych dysfunkcji. Ponadto szkolenie poświęcone będzie wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej.

Zagadnienia:

 1. Funkcjonowanie ucznia z autyzmem i z zespołem Aspergera
 2. Organizacja pracy z uczniem  z autystycznego spektrum:
  1. plany aktywności
  2. wizualizacja informacji
  3. instrukcje zachowań
  4. Zaburzenia sensoryczne: diagnoza i usprawnianie
  5. Deficyt teorii umysłu w autyzmie
  6. Współpraca z rodziną ucznia z autystycznego spektrum

 

Po ukończeniu formy nauczyciel:

 • zna specyfikę funkcjonowania ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera
 • potrafi tworzyć plany aktywności/struktury zadaniowe oraz instrukcje zachowań
 • potrafi rozpoznać  sensoryzmy u uczniów z autystycznego spektrum
 • potrafi stymulować rozwój teorii umysłu u uczniów z autyzmem

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

 

Zapraszamy!