Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Zespół orzekający

Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje uczniów do:

   

  Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:

 
 
POSIEDZENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
w roku szkolnym 2020/2021
środa godz. 8.00
 
16.09.2020r.
30.09.2020r.
21.10.2020r.
25.11.2020r.
16.12.2020r.
20.01.2021r.
24.02.2021r.
24.03.2021r.
21.04.2021r.
12.05.2021r.
26.05.2021r.
 
09.06.2021r.
23.06.2021r.
07.07.2021r.
18.08.2021r.
25.08.2021r.
Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl