Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Dział przedszkolny

Pedagog - mgr Maria Wojciechowska

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
14:00 - 16:30 8:00 - 13:30

8:00 - 12:00

8:00 - 13:00

8:00 - 11:00


konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  wtorek 11:00 - 12:00, czwartek 12:00 - 13:00
godzina dostępności: piątek 11:00 - 12:00

Psycholog- mgr Agata Wójcik

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
12:45 - 16:45 8:00 - 11:00 12:45 - 15:45 ------- -------

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców poniedziałek 15:30 - 16:30
godzina dostępności: środa 15:45 - 16:45


Praca działu obejmuje:

  • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do kl. I włącznie,
  • terapię pedagogiczną dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami,
  • badania skryningowe dzieci 5 i 6-letnich w ramach programu “Profilaktyka niepowodzeń szkolnych” (badaniami objęte są wszystkie dzieci z miasta i powiatu złotoryjskiego).