Zespół orzekający

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje uczniów do:

 • kształcenia w ośrodkach szkolno - wychowawczych,
 • kształcenia specjalnego (również w klasach integracyjnych),
 • zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
 • nauczania indywidualnego,
 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenia niedostosowaniem społecznym / niedostosowanie społeczne.

   

  Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:

 • diagnoza psychologiczno - pedagogiczna,
 • zaświadczenie lekarskie - dokumentacja medyczna,
 • opinia ze szkoły.
 
 
Terminarz Zespołów Orzekających 
w roku szkolnym 2019 / 2020
(środa, godz. 8:00)

12.09.2019r., 26.09.2019r., 23.10.2019r., 20.11.2019r., 11.12.2019r., 22.01.2020r., 26.02.2020r., 25.03.2020r., 22.04.2020r., 06.05.2020r., 20.05.2020r., 03.06.2020r., 17.06.2020r., 01.07.2020r., 19.08.2020r., 26.08.2020r.