Problemy edukacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pedagog - mgr Anna Orzech 

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek

 8:15 - 13:15

 12:00 - 17:00

 8:15 - 11:15

 8:00 - 11:15

 

8:00 - 11:15

 

 

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  poniedziałek 11:15 - 12:15, wtorek 12:00 - 12:40

 

Psycholog- mgr Alina Czyżykow

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
--- 13:00 - 18:00 13:00 - 18:00 ---

---

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców:  wtorek 16:30 - 18:00

    

Pedagog- mgr Joanna Dudek

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
13:00 - 18:00 8:00 - 11:00 8:00 - 13:00 8:00 - 11:30

8:00 - 11:30

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców:  piątek 10:30 - 11:30Psycholog- mgr Katarzyna Gwiżdż 

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
8:00 - 13:00 12:15 - 16:15 8:00 - 11:00 12:15 - 16:15 8:00 - 12:00
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: piątek 11:15 - 12:00

 

Psycholog- mgr Justyna Kuźmiak-Ladra

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
12:00 - 17:00 8:00 - 13:00 8:00 - 12:00 8:00 - 11:00 8:00 - 11:00
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: poniedziałek 12:10 - 13:00, środa 8:10-9:00Praca działu obejmuje:

  •     diagnozę i opiniowanie,

Przeprowadzanie diagnoz psychologiczno- pedagogicznych dzieci i młodzieży (m.in.: z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), w celu określenia możliwości intelektualnych, predyspozycji, uzdolnień, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, w celu przyznania indywidualnego programu lub toku nauki, kwalifikowania uczniów do nauczania indywidualnego oraz innych, zgodnie z potrzebami)

  • wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, szkoły, placówki,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży., Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań,
  • działalność informacyjno - szkoleniowa.