Materiały dla nauczyciela

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w roku szkolnym 2018 - 2019

Przejdź do - Podsumowanie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w roku szkolnym 2018 - 2019

W PODNiPPP w Złotoryi od roku szkolnego 2018/2019 funkcjonuje Sieć Wsparcia Doradztwa Zawodowego w Powiecie Złotoryjskim.

 

Odbyły się 3 spotkania dla koordynatorów doradztwa zawodowego
w szkołach. Przeprowadzona ewaluacja wskazała, że spotkania Sieci DEZ
w Powiecie Złotoryjskim są potrzebne.

Integracja środowiska osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym umożliwia lepszą koordynację działań podejmowanych
w placówkach oświatowych w zakresie planowania i realizacji zadań wspierających uczniów w preorientacji/orientacji zawodowej oraz w procesie ich edukacyjno-zawodowych wyborów.  Udział w Sieci umożliwia także wszystkim:

 • wymianę wiedzy, doświadczeń zawodowych - „dobrych praktyk” pomiędzy uczestnikami forum,
 • propagowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • wypracowanie multimedialnej bazy narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego.

Ilość działań oraz ich różnorodność potęguje pozytywne emocje nie tylko wśród uczniów ale także wśród nauczycieli, zaprzyjaźnionych szkół i firm. Uczniowie angażują się i chętnie biorą udział w tego typu przedsięwzięciach.   

19 września 2019


Drugi etap realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Przejdź do - Drugi etap realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Drugi etap realizacji

 INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

realizującej zadanie MEN

„Kariera zawodowa jest w moich rękach” – rozwój doradztwa zawodowego.”

„Ścieżkami wygasających zawodów”

Autorzy innowacjiPaniBożena Bączek i Pani  Irena Przybyłko zrealizowały drugi etap INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ realizującej zadanie MEN Kariera zawodowa jest w moich rękach” – rozwój doradztwa zawodowego „Ścieżkami wygasających zawodów”. Cel ogólny innowacji to przygotowanie uczniów do podjęcia trafnego wyboru drogi kształcenia zawodowego.

W dniu 4 marca 2019 rokuuczniowie klasy VI A, VI B, VI D  szkoły podstawowej  oraz uczniowie klasy III A gimnazjum poznali zawód zegarmistrza. Z tajnikami zawodu zegarmistrza zapoznał uczniów złotoryjski zegarmistrz Pan Lech Wojtczak.

Udział w tych zajęciach pozwoli uczniom:

 1. nauczyć się umiejętnie analizować swoje mocne i słabe strony, rozpoznawać swoje upodobania i predyspozycje do wykonywania określonego zawodu;
 2. poszerzyć swoją wiedzę o wygasających zawodach na rynku pracy;
 3. rozwinąć świadomość mobilności zawodowej i swoją aktywność do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych

Koordynatorki doradztwa zawodowego:

Bożena Bączek 

Irena Przybyłko

1 kwietnia 2019


Pierwszy etap realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Przejdź do - Pierwszy etap realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Pierwszy etap realizacji

 INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

realizującej zadanie MEN

„Kariera zawodowa jest w moich rękach” – rozwój doradztwa zawodowego.”

„Ścieżkami wygasających zawodów”

Autorzy innowacjiPaniBożena Bączek i Pani  Irena Przybyłko zrealizowały pierwszy etap INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ realizującej zadanie MEN Kariera zawodowa jest w moich rękach” – rozwój doradztwa zawodowego „Ścieżkami wygasających zawodów”.

Cel ogólny innowacji to przygotowanie uczniów do podjęcia trafnego wyboru drogi kształcenia zawodowego.

W dniu 4 grudnia 2018r.uczniowie klasy VI A, VI B, VI D  szkoły podstawowej  oraz uczniowie klasy III gimnazjum poznali zawód cukiernika wypiekając pierniki we Wrocławiu.

Udział w tych zajęciach pozwoli uczniom:

 1. Nauczyć się umiejętnie analizować swoje mocne i słabe strony, rozpoznawać swoje upodobania i predyspozycje do wykonywania określonego zawodu;
 2. Poszerzyć swoją wiedzę o wygasających zawodach na rynku pracy;
 3. Rozwinąć świadomość mobilności zawodowej i swoją aktywność do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

Koordynatorki doradztwa zawodowego:

Bożena Bączek 

Irena Przybyłko

1 kwietnia 2019